Palosalmen maatila

Palosalmen maatila on raivattu korpimetsään sotien jälkeen. Metsien ympärömänä Perhossa, Peltokankaan kylän kupeessa tila on edelleen säilyttänyt oman rauhansa. Luonto ja luonnon ehdoilla eläminen on tilan toiminnassa tärkeää. Maidontuotanto on ollut tilan päätuotantosuunta kevääseen 2018 asti. Sen loppuessa, olikin luontevaa siirtää kaikki pellot luomuun ja ottaa kasvatettavaksi Highland cattle -karjaa.

Tilamme on pysynyt pienenä perheyrityksenä ja sellaisena haluamme sen säilyttääkin. Tilaamme kuuluu erämaametsiä ja metsien hoito on olennainen osa tilamme toimintaa. Osa metsistä kuuluu rauhoitettuihin Natura-alueisiin ja kaikki tilan metsät ovat FSC-sertifioitu (forests for all forever), ja niitä hoidetaan sertifikaatin mukaisesti.

Haluamme tuottaa laadukasta Highland cattle -Ylämaankarjan lihaa, koska rotuna se soveltuu luontevasti tilamme arvoihin. Ylämaankarja on rotuna vaatimaton, loistava maisemanhoitaja ja perinnebiotooppien säilyttäjä. Rodun hoitoon kuuluu olennaisena osana lajinmukainen kasvatus. ”Puolivillinä” rotuna se tarvitsee paljon elintilaa, laitumia, metsiä suojaksi ja tämän vuoksi se onkin käytännössä täysin luonnonmukaisesti kasvatettava rotu. Kuitenkin ylämaankarja on rotuna voimakkaasti ihmiseen ja omaan elinympäristöönsä kiintyvä, emot ovatkin lempeitä äiteja ja ihania hoidettavia meille isäntäväelle.

Toimintamme pohjana on eläinten ja luonnon hyvinvointi. Täällä puhtaiden metsien ympäröivillä pelloilla, kaukana kaikesta, kasvaa rakkaudella hoidettuja, luontaisia tarpeitaan toteuttava skotlantilainen alkuperäisrotu.